Par Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes pievienošanu Valsts tiesu ekspertīžu birojam (23/09/2020)

Šī gada 15.jūlijā LIDA vērsās pie Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts policijas saistībā ar plānoto divu dažādu ministriju pārraudzībā esošu iestāžu struktūrvienību apvienošanu, darot zināmus apstākļus, kas, LIDA ieskatā, plānojot minēto apvienošanu nav ņemti vērā nedz no Iekšlietu, nedz Tieslietu ministrijas puses, un tieši attiecas uz sekām, kuras šādas reorganizācijas rezultātā var skart Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes (VP KP) amatpersonas. Tāpat LIDA savā vēstulē norādīja, ka nav viennozīmīgi saprotams mērķis, kādēļ šāda reorganizācija tiek īstenota, jo nav identificējams, kāda īsti ir pamatproblēma, kuras dēļ būtu veicama pilnīga iestāžu apvienošana, jo netiek konstatēts, ka šobrīd kādā no iestādēm nebūtu iespējas (vai būtu apgrūtinoši) veikt konkrēta veida ekspertīzi, nav konstatēts, ka ekspertīžu veikšanas ilgums vai veids būtu neefektīvs. Turklāt, informatīvais ziņojums satur pretrunīgu informāciju par to, vai šāda reorganizācija ir ekonomiski pamatota.

Ar pilnu LIDA vēstules tekstu varat iepazīties šeit.

21.septembrī LIDA saņēma Iekšlietu ministrijas atbildi, kurā tā izsaka atbalstu attiecībā uz LIDA iesaistīšanos tiesu ekspertīžu institūta reformu procesā un apņemas savas kompetences ietvaros informēt LIDA par plānotajām aktivitātēm, piedāvājot līdzdarboties jautājumos, kas būtiski skar VP KP amatpersonas.

Tāpat Iekšlietu ministrijas atbildes vēstulē izklāstīti argumenti par labu minētās reorganizācijas īstenošanai, ar kuriem varat iepazīties šeit.

LIDA turpinās informēt savus biedrus par minētā procesa turpmāko norisi atbilstoši tam, kādā apjomā un termiņos tiks iegūta informācija no sociālajiem partneriem.

 

« Atpakaļ uz sarakstu