Noslēgusies LIDA un VRS kopīgi īstenotā aptauja (15/09/2020)

Kā jau esam informējuši iepriekš, VRS nodarbināto apmierinātības aptauju LIDA izstrādāja un īstenoja kopīgi ar VRS. Aptauja tika īstenota elektroniskā formā, tādejādi maksimāli nodrošinot gan iespēju interesentiem piedalīties tajā, gan pilnīgu respondentu anonimitāti.

Aptauja norisinājās no 21.augusta līdz 4.septembrim. Tās ietvaros respondentiem tika lūgts atbildēt uz jautājumiem vairākās grupās - iestādes līderība un plānošana, iestādes kultūra un iekšējā komunikācija, nodarbināto loma iestādē, darba vide, attiecības ar tiešo vadību, atlīdzība un papildus ieguvumi, u.c., kā arī sniegt savu redzējumu par iespējamajiem uzlabojumiem iestādes darbībā.

Kopumā aptaujā piedalījās 358 respondenti, kuru sniegtās atbildes ir apkopotas un uzsākta to detalizēta analīze. Pēc iegūto datu analīzes LIDA, kopīgi ar VRS, informēs par aptaujas rezultātiem arī iestādē nodarbinātos.

« Atpakaļ uz sarakstu