Papildus pienākumi - papildus samaksa (24/07/2020)

Šī gada sākumā pie LIDA vērsās kāds tās biedrs, lūdzot palīdzību situācijā, kad iestāde uzdevusi personai pildīt papildus, no amata apraksta neizrietošus pienākumus, bet atteikusies noteikt piemaksu par šo pienākumu pildīšanu.

Minētais iestādes lēmums tika apstrīdēts Iekšlietu ministrijā. Ministrija, pēc radušās situācijas izvērtēšanas, izdeva lēmumu, ar kuru tika atcelts iestādes lēmums par atteikšanos noteikt minēto piemaksu, kā arī uzdots divu mēnešu laikā izvērtēt nosakāmās piemaksas apmēru un izmaksāt to. Ar anonimizētu Iekšlietu ministrijas lēmuma versiju varat iepazīties šeit - IeM lēmums. Īpašu uzmanību vērts pievērst iestādes argumentācijai, ar kuru tiek pamatots atteikums piemaksas noteikšanai, un ministrijas viedokli attiecībā uz šo argumentāciju.

No IeM lēmuma izriet arī dažas noderīgas atziņas, kuras var noderēt saskaroties ar līdzīgu situāciju:

* lēmuma pieņemšanu pamatojošajiem normatīvajiem aktiem jābūt saistītiem ar lietā izskatāmo jautājumu (iesniedzēja norādīto problēmu) nevis vispārīgām atsaucēm uz ar jautājumu saistīto normatīvo regulējumu (šajā gadījumā - iestādes lēmums pieņemts, atsaucoties uz tās pienākumu veikt inventarizāciju un amata aprakstiem, kas paredz, ka amatpersonu var norīkot darbā inventarizācijas komisijā, bet šīs atsauces nedod atbildi uz jautājumu par piemaksas noteikšanu);

* papildus slodze = kompensējošais mehānisms (atpūtas laiks vai naudas kompensācija);

* papildus slodze var rasties arī neveicot virsstundu darbu, taču rada nodarbinātajam papildus slodzi, jo noteiktā darba laika ietvaros jāpaveic vairāk uzdevumu;

* izšķirot jautājumu par to, vai pienākas piemaksa par papildus veiktiem pienākumiem, jāvērtē, vai konkrētajā situācijā, veicot papildus pienākumus, persona tikusi atbrīvota no kāda cita (pamata) pienākuma veikšanas, kā arī, vai darbs ir jauna satura (konkrētajā gadījumā ir);

* lēmums par piemaksas noteikšanu ir iestādes kompetencē.

 

 

« Atpakaļ uz sarakstu