Svētki darbam un darba cilvēkam. Svētki valstij un demokrātijai.

Šodien daudzviet pasaulē, un arī Latvijā, kalendārs vēsta par svētku dienu - Darba svētkiem. Svētki darbam un darba cilvēkam.
Mums šī diena ir atzīmējama arī kā Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Svētki valstij un demokrātijai. Tieši pirms 100 gadiem, 1920.gada 1.maijā, Satversmes sapulces locekļi sanāca uz pirmo sēdi, kas bija sākuma punkts Satversmes tapšanai.
Šogad svētku sajūtu visā pasaule nomāc to pārņēmušās sērgas radītās sekas. Šogad nebūs nedz skaļu svētku pasākumu, nedz grandiozu protesta akciju. Tomēr mums jābūt vienotiem, un iespējams, vēl vairāk nekā jebkad. Tikai kopā mēs varam izkļūt no šīs situācijas. Tikai kopā mēs varam pievarēt šo sērgu. Tāpēc arī šajā laikā arodbiedrības nepārtrauc savu darbību, bet gan aktīvi iesaistās situācijas risināšanā, nodrošinot strādājošo tiesību un interešu ievērošanu.
LIDA, atzīmējot Darba svētkus, šogad pievienojas Eiropas arodbiedrību konfederācijas Jauniešu padomes rīkotajai foto akcijai "Solidaritātes pandēmija", tādejādi paužot atbalstu saviem kolēģiem no arodbiedrībām gan Latvijā, gan visā Eiropā, kā arī izsakot pateicību visiem, kuri šīs ārkārtējās situācijas laikā turpina darīt savu darbu, neskatoties uz riskiem, ko tas rada! Paldies Jums!
 
« Atpakaļ uz sarakstu