Par atalgojumu Valsts policijā (04/04/2020)

Lai arī pēdējo nedēļu kopgriezumā aktuālākā tēma ir Covid-19 un saistībā ar to izsludinātā ārkārtējā situācija valstī, arodbiedrība turpina risināt jautājumus, kuri savu aktualitāti ieguva vēl pirms 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 izsludināšanas. 

Viens no šādiem jautājumiem ir saistīts ar 2020.gada 18.marta Valsts policijas (VP) pavēli Nr.1664  “Par mēnešalgu apmēra noteikšanu 2020. gadā”. 

LIDA atbalsta jebkuru VP iniciatīvu attiecībā uz darba samaksas celšanu, kas rezultētos ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr.806 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru” anotācijā iekļauto mērķi, proti, “mērķis ir nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes viszemāk atalgoto amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) mēnešalgas palielināšanu un personāla resursu piesaisti un atjaunošanu, kā arī normatīvajiem aktiem atbilstošas mēnešalgas noteikšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām, kas veic ar izmeklēšanu saistītus amata pienākumus”, kā arī “lai mazinātu iespējamos korupcijas riskus, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes, pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) rekomendācijām par korupcijas risku novēršanu tiesībsargājošajās institūcijās, kā arī Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās, ir apstiprinājuši korupcijas riskam pakļauto amatu sarakstus. KNAB ir norādījis, ka zems un korupcijas risku paaugstinošs atalgojums ir summa, kas pēc nodokļu nomaksas ir vismaz Centrālās statistikas pārvaldes noteiktais iztikas minimums, uzskatot, ka amatpersonai jāspēj uzturēt sevi un 1,5 apgādājamos. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2016.gadā izdevumi (par turpmākiem gadiem šādi dati nav atrasti) vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī bija 332,93 euro. Līdz ar to, pieņemot, ka amatpersonai, kura ieņem amatu, kas pakļauts korupcijas riskam, jānodrošina sevi un 1,5 apgādājamos, mēneša vidējiem neto ienākumiem būtu jāsasniedz 832 euro (bruto – 900 euro). Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu, kuru amati ir klasificēti līdz 6.mēnešalgu grupai (ieskaitot), mēnešalga nesasniedz minēto slieksni, radot ne tikai korupcijas, bet arī personāla piesaistes un aizplūšanas riskus”. Tomēr, iepazīstoties ar augstāk minētās pavēles saturu, LIDA saskata tās īstenošanā riskus, kopsakarā ar izvirzītajiem mērķiem.

Ņemot vērā to LIDA ir vērsusie pie VP vadības ar lūgumu sniegt atbildi par pavēlē iekļauto kritēriju pieņemšanas apsvērumiem, mērķiem un pamatojumu.

Ar LIDA vēstuli VP Jūs varat iepazīties mūsu mājas lapas www.lida.lv sadaļā Sociālais dialogs - Valsts policija. Atgādinām, ka sadaļa un tajā esošie dokumenti pieejami tikai tiem biedriem, kas reģistrējušies kā mājas lapas lietotāji!

« Atpakaļ uz sarakstu