Par atalgojumu 2020.gadā (18/02/2020)

Kā jau publiski izskanējis, visiem iekšlietu ministrijas dienestiem 2020.gada budžeta ietvaros tika iedalīti papildus līdzekļi amatpersonu atalgojuma palielināšanai.

Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) rekomendācijai, lai mazinātu korupcijas riskus dienestos, primāri atalgojums bija jāpalielina tām amatpersonām, kuru ieņemamo amatu mēnešalgu grupa noteikta no 2.-6.

Diemžēl LIDA ir saskārusies ar informāciju par to, ka, iespējams, šī KNAB rekomendācija nav ņemta vērā plānojot piešķirto papildus līdzekļu izlietojumu. Saistībā ar to jau ir notikušas pārrunas ar nozares ministriju un plānots lūgt paskaidrojumus arī no pašiem dienestiem. Tomēr argumentēta un produktīva sociālā dialoga veidošanai un diskusijai par šo jautājumu LIDA trūkst ticamas informācijas par patieso situāciju, jo neviens biedrs vēl nav vērsies arodbiedrībā ar oficiālu iesniegumu.

Līdz ar to LIDA lūdz tos biedrus, kuri uzskata, ka izmaiņas atalgojuma sistēmā 2020.gadā ir pasliktinājušas viņa finansiālo stāvokli, vai arī iestāde ir izlietojusi tai piešķirtos papildus finansu līdzekļus neatbilstoši tam paredzētajam mērķim, vai neievērojot KNAB rekomendācijas būtību, vai vienlīdzības principu, vērsties pie LIDA ar oficiālu iesniegumu, norādot visus ar situāciju saistītos pierādāmos faktus un tos apstiprinošos dokumentus.

Informāciju iesūtīt LIDA birojam uz e-pasta adresi lida@lida.lv, norādot vēstules tēmu "Atalgojums 2020".

Jau iepriekš pateicamies par izrādīto aktivitāti un vēlreiz atgādinam, ka arodbiedrība ar darba devēju var risināt tikai tādus jautājumus, kas aktualizēti no to biedru puses. Savukārt sekmīgai šo jautājumu risināšanai ir nepieciešami pamatoti argumenti un precīza informācija!

« Atpakaļ uz sarakstu