Par mutvārdu iesniegumu pieņemšanu (13/01/2020)

2019. gada 10. decembrī Augstākās tiesas Senāts pieņēmis spriedumu lietā, kurai pirmsšķietami nav saistības ar IeM sistēmu, taču no sprieduma izriet vērtīgi secinājumi, kas var tikt attiecināti uz amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ikdienā pieņem iesniegumus no iedzīvotājiem. 

Spriedumā norādīts, ka apkalpojot iedzīvotājus nepietiek aprobežoties ar papīra un pildspalvas izsniegšanu, iesnieguma pieņemšanu un reģistrēšanu. Iestādei (amatpersonai) pēc iespējas jācenšas sniegt iedzīvotājam nepieciešamie norādījumi jautājuma sekmīgai atrisināšanai, tādejādi nepieļaujot pārlieku formālu attieksmi pret iedzīvotāju.

LIDA juriste Alise Rozīte norāda, ka "spriedums ir interesants ar to, ka aktualizē to, ka valsts (un attiecīgi tās pārstāvjus - amatpersonas) attiecībās ar iedzīvotājiem nedrīkst būt pārlieku formāla un birokrātiska. Protams, ikdienā strādājot arodbiedrībā, mēs, juristi un aktīvisti, komunicējot ar biedriem, konstatējam to, ka, saistībā ar nodarbinātības problēmām, dienestos nodarbinātajiem bieži vien iztrūkst laika pat pamatpienākumu veikšanai. Tādā brīdī varētu šķist nesamērīgi prasīt vēl papildus konsultēt iedzīvotājus. Tomēr vienmēr ir jāatceras, ka valsts savus pakalpojumus primāri sniedz iedzīvotāju interesēs, un tieši amatpersonu nihilistiska attieksme pret darba pienākumiem var veicināt neuzticību valsts varai, kā arī kopumā noraidošu attieksmi pret dienestiem. Attiecīgi arodbiedrības skatījumā, pašiem darbiniekiem būtu jābūt ieinteresētiem sniegt vismaz konceptuālas norādes iedzīvotājam, kurš pie Jums vēršas ar problēmu. Tādēļ, arodbiedrības ieskatā, starp šīm interesēm būtu meklējams saprātīgs līdzsvars - atgādinām, ka pret apkārtējiem cilvēkiem, neatkarīgi no apstākļiem, ir jāizturas pieklājīgi un laipni, pēc iespējas izskaidrojot personai interesējošos jautājumus. Protams, ja kādas problēmas risināšana nav Jūsu (un/vai Jūsu darbavietas) kompetencē, Jums tas obligāti ir jānorāda iedzīvotājam. Tāpat arodbiedrība norāda, ka ja īsti neziniet, kā rīkoties konkrētā situācijā, vēršanās pie augstākas amatpersonas ir Jūsu pienākums. Apkopojot, var norādīt, ka arodbiedrības skatījumā, konsultējot iedzīvotājus, jāvadās no ētikas normām (komunikācijai jābūt pieklājīgai un laipnai), un saprātīgiem kritērijiem - dodot vienkāršas, saprotamas, lakoniskas norādes par veicamajām darbībām. Jums ir tiesības norādīt iedzīvotājam, ka padziļinātai konsultācijai viņam ir tiesības vērsties pie juridisko profesiju pārstāvjiem".

 

« Atpakaļ uz sarakstu