Par atvaļinājuma naudas izmaksu VRS (30/08/2019)

Šī gada sākumā Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) no vairākiem biedriem, kuri strādā Valsts robežsardzē (VRS), saņēma informāciju par to, ka iestāde nav veikusi savlaicīgu atvaļinājuma naudas izmaksu.

Darba likums nosaka, ka samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma. Tikai pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam, var izmaksāt citā laikā, bet ne vēlāk kā nākamajā darba samaksas izmaksas dienā. Savukārt Atlīdzības likums nosaka, ka amatpersonu (darbinieku) atvaļinājumus, to ilgumu un piešķiršanas kārtību, kā arī citus ar atvaļinājumiem saistītus jautājumus regulē attiecīgās Darba likuma normas, ciktāl Atlīdzības likumā nav noteikts citādi.

Ņemot vērā to, ka biedru sniegtā informācija liecināja par iespējamu likuma prasību neievērošanu no VRS puses, LIDA vērsās pie iestādes ar lūgumu skaidrot situācijas cēloņus.

Lai arī sākotnēji VRS nevēlējās skaidrot radušos situāciju un sniegt atbildes uz LIDA jautājumiem pēc būtības, kā rezultātā LIDA nācās vērsties pie Iekšlietu ministra ar lūgumu uzdot iestādei to izdarīt, LIDA ir saņēmusi atbildi, ar kuru varat iepazīties zemāk.

« Atpakaļ uz sarakstu