LIDA vēršas tiesā (20/08/2019)

Kā jau esam informējuši iepriekš, šī gada jūnijā Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) vērsās ar iesniegumu pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP), kurā lūdza iestādi izdot labvēlīgu administratīvo aktu attiecībā uz katru IeVP strādājošo LIDA biedru par darba samaksas pārrēķinu par pēdējiem diviem gadiem, aprēķinā ņemot vērā normatīvo aktu pareizu interpretāciju, kā arī izmaksāt atbilstošu kompensāciju. 

Kā jau zināms, uz minēto LIDA iesniegumu no iestādes tika saņemta noraidoša atbilde- lēmums, ar kuru nolemts LIDA iesniegumu neizskatīt pēc būtības, norādot, ka IeVP nav tiesiska pamata veikt pārrēķinu.

Ņemot vērā no iestādes saņemto atbildi LIDA sagatavoja un šī gada 19.augustā Rīgas Administratīvajai rajona tiesai iesniedza pieteikumu, kurā lūdz tiesu uzlikt par pienākumu iestādei izdot labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu veikts pārrēķins par LIDA biedru darba samaksu.  

« Atpakaļ uz sarakstu