Pārtraukums un ēšanas pauze - kas ir kas VRS (08/08/2019)

Dienesta gaitu reglamentējošie normatīvie akti sniedz iestāžu vadītājiem plašu rīcības brīvību attiecībā uz daudzu jautājumu regulējumu iestādes darbībā. Šīs tiesības tiek īstenotas izdodot iekšējos rīkojuma un citus dokumentus, tādus kā pavēles, instrukcijas, utt. Tomēr nereti šie dokumenti un tajos noteiktais ir darbiniekiem nesaprotams un rada nepieciešamību sniegt plašāku skaidrojumu.

Šoreiz pie Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA), ar mērķi veidot vienādu izpratni par iekšējiem normatīvajiem aktiem un tajos iekļautajām normām, vērsās pie Valsts robežsardzes (VRS) ar lūgumu skaidrot situāciju, kāda konstatēta pēc iepazīšanās ar atsevišķiem VRS izdotajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un tajā noteikto. Piemēram, robežuzraudzības uzdevumos iekļauts termins “ēšanas pauze”. Savukārt, iekšējās kārtības noteikumos pamatā norādīts termins “pārtraukumus”.

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka darba laiks un atpūtas laiks ir savstarpēji izslēdzoši jēdzieni, un starp tiem nav iespējamas starpkategorijas. Minēto atzinusi arī Eiropas Savienības tiesa, norādot, ka jēdzieni “darba laiks” un “atpūtas laiks” ir autonomi tiesību jēdzieni.

Ar VRS sniegto skaidrojumu varat iepazīties zemāk - 

 

« Atpakaļ uz sarakstu