LIDA vērsīsies tiesā saistībā ar IeVP atbildi uz darbinieku iesniegumu (05/08/2019)

Kā zināms, 2019. gada 25. jūnijā Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) vērsās pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) ar kolektīvo iesniegumu biedru vārdā, lūdzot veikt pārrēķinu, ņemot vērā, ka IeVP bija nepareizi interpretējusi tiesību normas, veicot darba samaksas aprēķinu, uz ko Satversmes tiesas tiesvedības procesā norādīja arī IeM un TM. 
2019. gada 25. jūlijā LIDA saņēma IeVP atbildi - lēmumu, ar kuru nolemts LIDA iesniegumu neizskatīt pēc būtības, norādot, ka IeVP nav tiesiska pamata veikt pārrēķinu, jo, ar Satversmes tiesas spriedumu norma, kas atzīta par spēkā neesošu, agrāk bija tiesiska, nepiekrīt, ka normatīvie akti interpretēti nepareizi. 

LIDA norāda, ka biedru vārdā sniegtais iesniegums netika pamatots uz Satversmes tiesas sprieduma atziņām, bet gan apstākli, ka IeVP, atbilstoši augstāku iestāžu norādītajam, nepareizi interpretēja normatīvo aktu prasības, kas ietekmēja amatpersonu samaksu. 

LIDA norāda, ka, atbilstoši Administratīvā procesa likumam, mēneša laikā vērsīsies Administratīvajā rajona tiesā, ar lūgumu uzlikt par pienākumu izdot IeVP administratīvo aktu (lēmumu) ar atbildi pēc būtības.

Turpinām cīnīties kopā!

« Atpakaļ uz sarakstu