VUGD darbinieki novērtēšanas procesam var piesaistīt LIDA pārstāvi (03/08/2019)

Pamatojoties uz Arodbiedrību likumā noteiktajām tiesībām arodbiedrībai savas kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt biedru tiesības un intereses.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), sadarbojoties ar Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrību (LIDA), norādījis, ka LIDA var piedalīties tās biedra novērtēšanas procesā novērtēšanas komisijas sastāvā, novērotāja statusā, ja to pieprasījis biedrs!

Līdz ar to, aicinām biedrus, kuri apstrīdējuši novērtēšanas rezultātus, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.845 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība", un gatavojas novērtēšanas komisijai, izmantot iespēju, kad pirms novērtēšanas Jūs konsultēs profesionāls jurists, kas arī piedalīsies novērtēšanas komisijas sēdē un novēros, vai tiek ievērotas normatīvo aktu, tostarp, Ētikas kodeksa prasības!

« Atpakaļ uz sarakstu