Ministrija - iestādei ir jāsniedz atbilde pēc būtības! (29/07/2019)

Šī gada sākumā Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) rīcībā nonāca informācija par to, ka vairākām Valsts robežsardzes (VRS) amatpersonām, tai skaitā arī LIDA biedriem, savlaicīgi nav izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un atalgojums par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku. Ņemot vērā to, ka normatīvais regulējums strikti nosaka termiņus, kurā šīs izamksas jāveic, kā arī apstākļus, kuros iespējama atkāpe no noteikto termiņu ievērošanas, LIDA vērsās pie VRS vadības ar lūgumu skaidrot radušās situācijas cēloņus, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai šādas un līdzīgas situācijas vairāk neatkārtotos.

Uz LIDA lūgumu tika saņemta formāla VRS atbilde par to, ka atbildes sniegšana un minēto LIDA lūgumu iestādei radītu lieku administratīvo slogu, un līdz ar to, ja vien LIDA pati neapkopo visus ar iespējamo iestādes izdarīto likumpārkāpumu saistītos faktus un neiesniegs tos VRS vadībai, VRS uz LIDA lūgumu atbildi pēc būtības nesniegs.

Atbildot uz VRS prasību sniegt sīkāku informāciju par to amatpersonu un darbinieku vārdiem, vai struktūrvienību nosaukumiem, kuros šīs amatpersonas pilda dienesta pienākumus, kurus minētā situācija ir skārusi, LIDA norādīja, ka VRS ir divas specializētās pārvaldes – VRS Galvenās pārvaldes Personāla pārvalde (VRS GP PP), kura nepastarpināti izdod pavēles par atvaļinājuma piešķiršanu amatpersonām un darbiniekiem, un VRS Galvenās pārvaldes Finanšu pārvalde (VRS GP FP), kura nodrošina VRS finanšu līdzekļu pārvaldīšanu, tai skaitā LIDA vēstulē minēto samaksas par atvaļinājuma laiku un atalgojuma par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku izmaksu veikšanu. Līdz ar to LIDA minētajā situācijā nesaskata nekādu papildus administratīvo slogu VRS, jo pieprasītā informācija jau ir VRS rīcībā – attiecīgi VRS GP PP par to, cik un kuras amatpersonas un darbinieki ir devušās ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā LIDA norādītajā laika posmā, un VRS GP FP par to, kad šīm personām ir veiktas attiecīgās izmaksas – un nekādas papildus darbības šīs informācijas iegūšanai nav jāveic, respektīvi – tā nav jāpieprasa nedz no citām iestādēm, nedz juridiskajām vai fiziskajām personām. Un ņemot vērā to, LIDA atkārtoti lūdza VRS skaidrot un attiecīgi reaģēt uz iespējamo iestādes izdarīto likumpārkāpumu.

Pēc atkārtotā LIDA lūguma VRS sniedza atbildi, kurā jau atkal pēc būtības netika atbildēts uz LIDA uzdotajiem jautājumiem. Ņemot vērā to LIDA vērsās pie iekšlietu ministra ar lūgumu uzdot VRS par pienākumu atbildēt uz LIDA jautājumiem par vēstulē minēto situāciju pēc būtības, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām reaģēt uz LIDA sniegto informāciju par iespējamo iestādes izdarīto likumpārkāpumu.

Ar iekšlietu ministra sniegto atbildi varat iepazīties zemāk -

  

« Atpakaļ uz sarakstu