Bosings pret amatpersonu - sistemātisks! (24/07/2019)

Kādā disciplinārlietā, kur LIDA pārstāvēja biedru, biedrs tiesas sēdes laikā vērsa uzmanību uz to, ka pret viņu īstenots bosings dienesta vietā, jo pastāv domstarpības starp viņu un priekšnieku, kā arī ir spēkā esošs cits disciplinārsods.
Tiesa norādīja, ka vispārīgas norādes par bosinga vai mobinga esamību nevar to apstiprināt. 
Attiecīgi, ja pret personu tiek pieļauts jebkāda veida psiholoģiskais terors, pašas personas interesēs ir uz to konsekventi norādīt, piemēram, sniedzot ziņojumus/iesniegumus/paskaidrojumus, kā arī šo informāciju sniedzot tiesā un iestādē, norādot uz rīcības sistemātiskumu. 
Līdz ar to, sniedzot tikai epizodiskas un nekonsekventas norādes par pieļautu bosingu, var liecināt vien par personas vēlmi "paspilgtināt" sava viedokļa pareizumu, kā arī neparāda, ka īstenotā attieksme sagādātu reālas ciešanas. 
LIDA aicina amatpersonas, ja pret tām tiek īstenots psiholoģisks terors, nekavējoties rīkoties, ziņojot iestādes vadībai, nepieciešamības gadījumā, konsultējoties ar arodbiedrību. Atgādinām, ka ētikas normu ievērošana ir saistoša visa ranga amatpersonām!
« Atpakaļ uz sarakstu