LBAS informatīvais seminārs Ventspilī (02/06/2019)

10. jūnijā Ventspilī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizē izglītojošu semināru – konsultācijas par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem.

Ventspils un tās apkārtnē dzīvojošie arodbiedrību biedri uz tikšanos ar LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantiem tiek aicināti 10. jūnijā plkst. 13.30 Ventspils Jūrnieku centrā, Dzintaru ielā 36/38.
LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs Ventspils arodbiedrību biedrus informēs par aktualitātēm darba tiesību jomā, kā arī sniegs konsultācijas par Darba likuma praktisku piemērošanu, atbildot uz konkrētiem jautājumiem par darba tiesisko attiecību problēmsituācijām. Savukārt LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls ventspilniekiem pastāstīs par LBAS aktualitātēm darba aizsardzības jomā, tostarp, par darba aizsardzības standartu ISO 45001 un dalīsies pieredzē darba aizsardzības problēmjautājumu risināšanā. Tāpat darbiniekiem būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas par darba aizsardzības jautājumiem.

Par Jūs interesējošiem darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem ar LBAS konsultantiem pirms semināra var sazināties: LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs - 67035905, mob. 29800530, e-pasts jautājumiem rakstiski - kaspars@lbas.lv; LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls - 67035959, mob. 29108231, e-pasts jautājumiem rakstiski: martins@lbas.lv.
 

« Atpakaļ uz sarakstu