Par Satversmes tiesas spriedumu (29/05/2019)

KAS?

Ar 2019. gada 2. maija Satversmes tiesas (turpmāk – ST) spriedumu lietā Nr.2018-14-01 par pretēju vienlīdzības principam atzīts Atlīdzības likuma 14. panta 7.1 daļas 1. punkts, kas paredz diferencētu pieeju virsstundu apmaksai, respektīvi, nepamatoti sadalot virsstundas “pasīvajās” (izveidojas saistībā ar aizliegumu pamest darba vietu pārtraukuma laikā)  un “aktīvajās” (izveidojas pildot dienesta pienākumus), un par katru veidu nosakot atsevišķu apmaksu. Ar ST spriedumu nospriests turpmāk pārtraukuma, kura laikā aizliegts pamest dienesta vietu, apmaksāt ar dubultu likmi.

KĀPĒC? 

Jau 2017. gada sākumā pie LIDA vērsās tās biedrs, kurš uzskatīja, ka šī norma, iespējams, nav korekta. Pēc biedra iniciatīvas, LIDA nosūtīja iesniegumu Tiesībsargam, lūdzot vērtēt normas atbilstību Satversmei. Diemžēl, ņemot vērā lietas sarežģītību, no iesnieguma saņemšanas, līdz Tiesībsarga atzinumam pagāja vairāk kā divi gadi. Šajā laikposmā LIDA biedrs jau bija vērsies tiesā šī jautājuma ātrākai risināšanai. Savukārt, spriežot tiesu, ST, kā ekspertus pieaicināja arī LBAS, kuri kopā ar LIDA sniedza viedokli, kas ir atspoguļots spriedumā.

KO TAS NOZĪMĒ? 

Veselības, drošības un sabiedriskās kārtības dienestiem ir jādarbojas nepārtraukti. Taču tas nav pamats nepiemērot personu darba laika organizācijai Darba laika direktīvu normālos dienesta apstākļos. Arī Latvijai saistošā Eiropas Sociālā harta paredz atbilstīgu atlīdzinājumu par papildus slodzi. Vispārīgi ir pieļaujama atšķirīga attieksme pret personām, kuras atrodas vienādos apstākļos, taču tam ir nepieciešams leģitīms mērķis. Konkrētajā gadījumā ST secināja, ka normai nav leģitīma mērķa, jo valsts budžeta ietaupījums kā leģitīms mērķis var būt tikai izņēmuma gadījumos (piemēram, vispārējas ekonomiskas lejupslīdes apstākļos), kas konkrētajā gadījumā nebija konstatējams.

KO TAS NENOZĪMĒ? 

LIDA no biedriem ir saņēmusi vairākus jautājumus, vai šis spriedums paredz to, ka virsstundas vairs nedrīkstēs kompensēt ar atpūtas laiku. Atbilde ir – nē, neparedz. Spriedums attiecas tikai uz gadījumiem, kad virsstundas tiek kompensētas ar apmaksu. Spriedums nekādi neietekmē Atlīdzības likumā noteikto iespēju virsstundas kompensēt ar atpūtas laiku.

KAS NOTIKS? 

Turpmāk virsstundas vairs netiks dalītas “aktīvajās” un “pasīvajās”. Visas virsstundas un pārtraukumi, kuru laikā nav atļauts pamest dienesta vietu, tiks apmaksātas ar dubultu likmi. Ar Spriedumu nav nolemts mainīt dienesta laika organizāciju!

KO DARĪT? 

ST ir noteikusi, ka spriedumam nav atpakaļejošs spēks. Līdz ar to, tas attiecas tikai uz amatpersonām, kurām ir aktīvi tiesvedības procesi, kuros piemērojama konkrētā norma. Tomēr jau pavisam drīz LIDA tiksies ar dienestiem un ministriju, lai saistībā ar spriedumu netiktu pasliktināta nodarbināto situācija.

« Atpakaļ uz sarakstu