Digitālā laikmeta izaicinājumi arodbiedrībām (22/05/2019)

Šī gada 20. maijā LIDA juriste Alise Rozīte, pārstāvot Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības (LBAS) jauniešu padomi, devās uz Vīni, Austrijā, lai piedalītos Eiropas arodbiedrību konfederācijas (turpmāk - ETUC) rīkotajā seminārā jauniešiem par arodbiedrību stratēģiju digitālajā laikmetā. Savukārt 21. maijā semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties ETUC kongresa pirmajā dienā novērotāja statusā.

Vispirms jāakcentē 20. maija semināra aktualitāte – digitalizācija tiešām arvien vairāk ietekmē nodarbināto dzīves Eiropā, līdz ar to, tieši arodbiedrības ir organizācijas, kurām jau preventīvi jādomā par nodarbinātajiem un digitalizācijas ietekmi. Veiksmīgs šķiet salīdzinājums ar industriālo revolūciju pagājušā gadsimta sākumā – arī tad ārkārtīgi daudzus nodarbinātos ietekmēja tehnoloģiju attīstība, liekot pārkvalificēties un apgūt jaunas iemaņas.

Alises Rozītes ieskatā, Eiropai, un arī Latvijai būtu nevis jāmēģina apturēt digitalizācija, bet gan jāizmanto tā savā labā – īpaši Latvijā, kur vairākās nozarēs vērojams ievērojams cilvēkresursu trūkums. Taču ir svarīgi, lai tehnoloģija kalpotu cilvēkiem, nevis otrādi. Tieši tāpēc arodbiedrībām ir jāiesaistās, jāmotivē darba devējus izmantot tehnoloģijas, lai veiktu pēc iespējas rūpīgāku cilvēkresursus darbu, kā arī, jāmotivē nodarbinātie apgūt jaunas prasmes (sadarbībā ar darba devēju), nebaidīties no pārmaiņām un izmantot tehnoloģijas savā labā.

Tāpat semināra gaitā notika pieredzes apmaiņa ar ārvalstu kolēģiem par digitalizācijas prasmju ieviešanu arodbiedrības ikdienā – arī pašai arodbiedrībai jārāda piemērs, kā tehnoloģijas var izmantot par labu cilvēkiem, piemēram, regulāri nosūtot e-dokumentus, aktīvi izmantojot sociālos saziņas līdzekļus.

Arī ETUC kongresa pirmās dienas novērošana paliks atmiņā, jo vairākkārt tika uzsvērti Eiropai, t.sk., Latvijai svarīgie jautājumi – sociālā nevienlīdzība, diskriminācijas dažādas formas, sociālā dialoga nozīme. Turklāt, līdzvērtīgu problemātiku savā uzrunā norādīja arī Žans Klods Junkers. Tas atkārtoti apliecina, ka arī jaunās ETUC vadības dienaskārtībā būs šie tik aktuālie jautājumi.

Piedalīšanās šāda veida pasākumos un pieredzes apmaiņa ar ārvalstu kolēģiem, kā vienmēr rada motivāciju un idejas turpmākai darbībai. Lai arī jāatzīst, ka pēc A. Rozītes pieredzes, Latvijas arodbiedrības tehnoloģiju izmantošanas ziņā ir samērā aktīvas, pēc šī pasākuma A. Rozīte secina, ka arī mūsu arodbiedrībās aizvien ir iespēja ieviest jaunus, inovatīvus risinājumus, kā atvieglot mūsu ikdienas darbu un uzlabot komunikāciju ar biedriem, kas būtu vitāli nepieciešams, lai palielinātu biedru skaitu arodbiedrībās. 

 

 

« Atpakaļ uz sarakstu