6 gadus ilgušā civillieta noslēdzas ar labvēlīgu lēmumu! (29/09/2018)

Prasītājs (VP amatpersona) publiskā interneta vidē tika nodēvēts par “personu ar zemu prāta līmeni”, “personu ar diletanta zināšanām”, “persona bez goda un cieņas”, “reketieris”, “izspiedējs”, “laupītājs”, norādīts, ka prasītājs darbojas organizētā grupā un ir korumpēts (“kalpos tam, kas vairāk maksās”).

Ierakstot prasītāja vārdu google.lv meklētājā, viens no pirmajiem ierakstiem bija šī godu un cieņu aizskarošā publikācija.

Tiesas sēdē atbildētājs norādīja, ka nezina, kurš ievietojis publikāciju, un, ka mūsdienās uzdarbojas hakeri, vai arī pats prasītājs uzlauzis atbildētāja kontu.

Ar apgabaltiesas spriedumu prasība apmierināta – ieraksti atzīti par godu un cieņu aizskarošiem, kā arī piedzīts morālais kaitējums 150 euro apmērā.

Tiesa norāda, ka vērtējot, vai tiek aizskarts personas gods un cieņa, jāņem vērā šādi apstākļi:
1) svarīgs ir publikācijas kopējais konteksts, nevis gramatiskā interpretācija.
2) būtiska nozīme piešķirama tam, kā šādu izteikumu uztvertu neitrāls lasītājs.
3) attiecībā uz ziņām un faktiem vispārējais princips ir – tiem jāatbilst patiesībai. Ja kāds apgalvo faktu, kas aizskar personas godu un cieņu, piemēram, piedēvējot šai personai krimināli sodāmas darbības, tad šī fakta paudējam ir jāpierāda izteikumu atbilstība patiesumam. Savukārt viedokļa atbilstību patiesībai pārbaudīt nav iespējams, taču, lai sniegtu asu un negatīvu vērtējumu, ir jāpastāv objektīvam pamatam.

Papildus tiesa norāda, ka pat vienai personai izplatīta negatīva informācija ir uzskatāma par godu un cieņu aizskarošu viedokļa izplatīšanu.

Par spriedumu atbildētājs iesniedza kasācijas sūdzību, taču Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību.

Konkrētajā lietā LIDA pārstāvēja biedra – prasītāja intereses.

« Atpakaļ uz sarakstu