Valsts robežsardzei jāizvērtē regulējums attiecībā uz personisko sakaru līdzekļu lietošanu (11/02/2018)

Pēc biedru lūguma Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) izskatīja Valsts robežsardzes (VRS) 2014. gada 4. aprīļa iekšējiem noteikumus Nr. 11 “Dienesta organizācijas kārtība Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu struktūrvienībās, kas veic robežkontroli un imigrācijas kontroli”, kas nosaka dienesta organizācijas kārtību VRS teritoriālo pārvalžu struktūrvienībās, kas veic robežkontroli un imigrācijas kontroli. Iepazīstoties ar noteikumiem LIDA secināja, ka šo noteikumu atsevišķas prasības pārmērīgi ierobežo darbinieku tiesības uz privātumu, nepamatoti aizskar personas cilvēktiesības nesamērīgā apjomā, nepamatoti negatīvi ietekmējot personu no Iestādes puses, jeb konkrētāk – par aizliegumu izmantot vai turēt pie sevis personīgos sakaru līdzekļus. LIDA izprot un atzinīgi vērtē VRS vēlmi pēc iespējas izskaust korupcijas riskus, tai skaitā, ar sakaru līdzekļa klātesamības norīkojuma laikā aizliegumu, kas savā ziņā ierobežo iespējas kontaktēties ar trešajām personām norīkojuma laikā. Tomēr, LIDA ieskatā, saistībā ar šo jautājumu saskatāma problemātika. LIDA savu viedokli darīja zināmu VRS un lūdza minēto ierobežojumu atcelt, taču VRS šo lūgumu noraidīja.

Pagājušā gada decembrī LIDA vērsās pie Iekšlietu ministra R.Kozlovska ar lūgumu atzīt minēto normu par spēkā neesošu un uzdot VRS izstrādāt jaunu kārtību saistībā ar šo jautājumu. Savā vēstulē LIDA norādīja, ka aizliegums norīkojuma laikā turēt pie sevis mobilo telefonu ir nesamērīgs. Jāņem vērā, ka šāds aizliegums nepastāv ne Valsts policijas darbiniekiem, ne Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem. LIDA ieskatā, ir iespējams ar samērīgākiem līdzekļiem sasniegt Noteikumu Nr.11 normas mērķi – cīņu pret korupciju. Papildus tam pati iestāde nevar nodrošināt mobilo telefonu drošību, kā arī ne ar iekšējiem, ne ārējiem normatīvajiem aktiem nav uzņēmusies atbildību mobilo telefonu bojājuma gadījumā. Un saskatāmi arī Latvijas Republikas Satversmes 107. panta pārkāpumi, kas, cita starpā, ietver sevī personas tiesības uz drošiem darba apstākļiem. Drošu darba vidi ir pienākums nodrošināt darba devējam. LIDA uzskata, ka nav pieļaujami darbiniekiem nenodrošināt pilna pārklājuma rācijas (biedri min, ka jūrā un zaļajā zonā ne visur ir pārklājums rācijām), taču liegt tiesības uz citiem sakaru līdzekļiem. Ir pat gadījumi, kad darbinieki vispār netiek nodrošināti ar rāciju, un tiem nav nekādi sakaru līdzekļi. Pie tam norādāms, ka rācijas signāli var būt pārtverami otras robežvalsts pusē, kas apdraud visas valsts drošību. Tāpat darbinieki norādījuši, ka nestandarta situācijās noderīgs ir jebkāds saziņas līdzeklis. Tādejādi darbinieki jūtas drošāki un pasargātāki.

Šā gada 7.februārī tika saņemta atbildes vēstule no Iekšlietu ministra ar plašu skaidrojumu par minēto jāutājumu. Šajā vēstulē Iekšlietu ministrs arī aicina VRS vēlreiz izvērtēt LIDA norādītos riskus un nepieciešamības gadījumā precizēt tiesisko regulējumu attiecībā uz personīgā sakaru līdzekļa nodošanu glabāšanā un iespēju VRS amatpersonai nepieciešamības gadījumā nodrošināt saziņu ar ģimenes locekļiem.

Ar pilnu augstāk minēto dokumentu saturu Jūs varat iepazīties sadaļā Sociālais dialogs- Iekšlietu ministrija (pieejams tikai reģistrētajiem lapas lietotājiem). 

« Atpakaļ uz sarakstu