Grozījumu projekts saistībā ar piemaksas par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu ieviešanu nodots saskaņošanai (14/11/2021)

Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” saskaņošanai nodots 12.novembrī, nosakot saskaņošanas termiņu līdz 29.novembrim.

Atbilstoši projektam plānots ieviest jaunu piemaksu Valsts robežsardzes amatpersonām - piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu, nosakot piemaksas apmēru līdz 300 euro mēnesī.

Ministru kabineta 2021. gada 24. septembra ārkārtas sēdē (protokols Nr. 63 1.§ "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.–2024. gadam"" 2. punkts) jau tika atbalstīts Iekšlietu ministrijas prioritārais pasākums par jaunu speciālo piemaksu Valsts robežsardzei -  par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu, tai skaitā finansējums piemaksas nodrošināšanai no 2022.gada 1. janvāra. 

Galvenā problēma, ko cer risināt ar šādas piemaksas noteikšanu, ir samazināt dienestu atstājošo amatpersonu skaitu, palielinot amatpersonu motivācija turpināt darbu Valsts robežsardzē, un veicināt jaunu darbinieku pieplūdumu Valsts robežsardzē. Atbilstoši noteikumu projekta anotācijā minētajam, psihoemocionālās spriedzes, patērētā laika ceļā uz darbu un personisko resursu dēļ un arī, pastāvot citiem ierobežojumiem, personas nav ieinteresētas dienēt Valsts robežsardzē, kas palielina vakanto  amata vietu skaitu Valsts robežsardzē, tādejādi pieaug risks efektīvai robežuzraudzībai. Nokomplektēto amata vietu skaits sistemātiski krītas, kopējam amatu vietu skaitam nemainoties. Piemēram, 2019. gadā salīdzinot ar 2018. gadu nokomplektēto amata vietu skaits samazinājās par 3 procentpunktiem, sastādot 90,4%, 2020. gadā - samazinājās vēl par 0,6 procentpunktiem, sastādot 89,8%, un, ņemot vērā iepriekšējo gadu tendences, prognozējams, ka 2021. gada beigās nokomplektēto amata vietu skaits varētu samazināties līdz 89,2%.

Lai arī noteikumu projekta anotācijā lasāms, ka nevalstiskās organizācijas nav līdzdarbojušās projekta izstrādē, LIDA uz nepieciešamību atjaunot savulaik likvidēto piemaksu par darbu uz valsts robežas norādīja jau savā 2020.gada 1.decembra vēstulē Iekšlietu ministrijai (skatīt sadaļās Sociālais dialogs – Iekšlietu ministrija, pieejams tikai reģistrētajiem lapas lietotājiem), kā arī dialogā ar ministriju atbalstīja Valsts robežsardzes pozīciju jautājumā par piemaksas par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu ieviešanu un tam nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanu.

Ar grozījumu projektu saistītajiem dokumentiem varat iepazīties ŠEIT.

« Atpakaļ uz sarakstu