Par vakcinācijas procesu (08/07/2021)

Ņemot vērā sabiedrībā, tai skaitā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs nodarbināto starpā pastāvošo augsto interesi par jautājumiem, kas saistās ar vakcinācijas pret C19 procesu, LIDA vēlas informēt savus biedrus par to, ka LIDA ieskatā:

-vakcinācijas procesa veicināšanai, tai skaitā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, joprojām nepietiekami izmantots ir nodarbināto informēšanas potenciāls, īstenojot informatīvās un skaidrojošās kampaņas iestādēs un sniedzot nodarbinātajiem informāciju par vakcināciju un ar to saistītajiem jautājumiem pietiekamā apmērā un saprotamā veidā

-līdz šim nesekmīgi vai arī nemaz nav veikta tā saucamo “antivakseru” jeb vakcinācijas pretinieku un tās nepieciešamības noliedzēju publiski izplatītās informācijas atspēkošana ar objektīvu, uz faktiem balstītu un pārbaudāmu informāciju, tādejādi veicinot bieži vien nepatiesas vai daļēji sagrozītas informācijas jeb viltus ziņu pieaugošo ietekmi uz sabiedrību

-obligātās vakcinācijas noteikšana būtu pieļaujama tikai pie nosacījuma, ka tas nepārkāpj nedz nacionālos, nedz Eiropas Savienības un citus Latvijai saistošos normatīvos aktus

LIDA arī saistībā ar šo jautājumu, pastāvot pazīmēm, kas liecina par biedra tiesību iespējamo aizskārumu, aizstāvēs savu biedru tiesības izmantojot visus tai pieejamos likumiskos instrumentus.

LIDA aicina katru pašu objektīvi izvērtēt valstī un pasaulē pašlaik pastāvošo situāciju saistībā ar C19, kā arī tās iespējamo tālāko attīstību, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar kompetentajām iestādēm un personām, un pieņemt lēmumu attiecībā par vakcinēšanās nepieciešamību un iespējām to veikt. Atgādinām, ka personas veselība ir ne tikai katra paša privātā lieta, bet arī atbildība. Tāpat kā atbildība par savu tuvāko cilvēku un sabiedrības veselību kopumā.

« Atpakaļ uz sarakstu