Tiesu prakse: maiņas/norīkojuma vecākā atbildība (09/02/2019)

Atbilde uz šo jautājumu sniegta Augstākās tiesas nolēmumā – “tiesnešu kolēģija (..) nekonstatē, ka minētās normas norādītu uz to, ka jaunākajam inspektoram būtu jāpilda tikai tie norādījumi, ko tam liek norīkojuma vecākais. No minētajām normām [VP noteikumi Nr.5] izriet, ka maiņas vecākā statuss un pienākumi, kā arī tas, ka policijas darbinieks ir pakļauts savam priekšniekam un tam ir jāpilda priekšnieka norādījumi (..) Policijas darbiniekam ir jāpilda visi tie pienākumi, kas izriet no policijas darbu regulējošajām tiesību normām”. Šāds secinājums izriet no likuma “Par policiju” 9. panta.

Līdz ar to norādāms, ka, neatkarīgi no maiņas organizācijas, katra amatpersona (šos secinājumus var attiecināt uz jebkuru dienestu) nes atbildību par normatīvo aktu ievērošanu un izpildi.

Tomēr saistībā ar biedru izrādīto, LIDA aktualizēs jautājumu par to, vai dienesti ir veikuši amatpersonu apmācības par maiņas organizāciju, kā arī vai amatpersonas sagatavojošās koledžas veic pilnvērtīgu apmācību kā pareizi veikt dienesta pienākumus notikuma vietā.

Ar pilnu Augstākās tiesas nolēmuma saturu varat iepazīties ŠEIT.

« Atpakaļ uz sarakstu