Aktuālā tiesu prakse - informācijai biedriem! (20/12/2018)

2018. gada sākumā LIDA iesniedza kasācijas sūdzību par biedram piemērotu disciplinārsodu - piezīmi. Biedrs, pildot dienesta pienākumus, datorā bija ieslēdzis video, ko skatījās pāris minūtes, un tas bija fiksēts ar testa režīmā dienestam piešķirtām pārvietojamām videokamerām. 
 
Konkrētajā gadījumā nav šaubu, ka dienesta pienākumu izpildes laiks paredzēts dienesta pienākumu pildīšanai un nesankcionēta nodarbošanās ar blakuslietām ir uzskatāma par dienesta disciplīnas pārkāpumu. 
 
Tomēr LIDA ieskatā, bija svarīgi vērtēt pierādījuma - testa režīmā esošas videokameras - pieļaujamību. Ar Augstākās tiesas nolēmumu atzīts, ka konkrētais dienests ir reģistrējis videoiekārtu izmantošanu kā tādu Datu valsts inspekcijā, līdz ar to nav nepieciešams papildus reģistrēt kameras, kas darbojas testa režīmā. Ja persona ir bijusi informēta par videonovērošanu, nav pamatoti iebildumus celt vēlāk, kad piemērots disciplinārsods. 
Papildus norādām, ka konkrētajām testa režīma kamerām paralēli tika veikts arī audioieraksts, kas vispārīgi uzskatāms par papildus tiesību ierobežojumu. Tiesa atzina, ka tā kā disciplinārsods nav saistīts ar kameras audioierakstu, šādi iebildumi nav pamatoti. 
 
Līdz ar to aicinām amatpersonas rūpīgi iepazīties iekšējiem normatīvajiem aktiem par dažādu tehnisko līdzekļu izmantošanu. Tehniskie līdzekļi (arī izmēģinājuma) var kalpot kā pierādījums. Protams, katra situācija ir vērtējama individuāli, tāpēc šaubu gadījumā aicinām vērsties pie LIDA juristiem. 
« Atpakaļ uz sarakstu