Jauni dokumenti sadaļā „Sociālais dialogs”! (15/12/2018)

Šoreiz pēc biedru lūguma LIDA vērsa uzmanību uz situāciju saistībā ar darba drošības prasību ievērošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), konkrētāk - darba aizsardzības prasībām pārvietojot smagumus. 

LIDA vērsās pie VUGD vadības un norādīja uz vairākiem apstākļiem, kas liecina par iespējamu attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem šajā jomā, un lūdza sniegt skaidrojumu saistībā ar šo situāciju. LIDA tuvākajā laikā izvērtēs no VUGD vadības saņemto atbildi un lems par turpmākajām darbībām saistībā ar konstatētajiem iespējamajiem pārkāpumiem.

Ar LIDA nosūtītās vēstules un VUGD vadības atbildes saturu varat iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā Sociālais dialogs - VUGD.

Atgādinām, ka sadaļa Sociālais dialogs pieejama tikai tiem LIDA biedriem, kuri reģistrējušies kā www.lida.lv lietotāji.

Saviem biedriem atgādinam, ka arodbiedrība var risināt tikai tādus jautājumus, informācija par kuriem saņemta no tās biedriem. Tāpēc lūdzam savus biedrus, saskaroties savā darba vietā ar iespējumu savu tiesību vai interešu pārkāpumu, nekavējoties par to ziņot arodbiedrībai, vēršoties pie LIDA biroja vai pie sava reģionālā pārstāvja!

Tāpat vēlamies atgādināt, ka atsevišķu jautājumu risināšanas (piemēram, sociālās garantijas un atalgojums) iespējas no arodbiedrības puses ir tieši saistītas ar biedru skaitu tajā.

« Atpakaļ uz sarakstu