Zīmējumu konkurss

 

 

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības
biedru bērnu zīmējumu konkursa

“Mani vecāki darbā”
NOLIKUMS

 

Konkursa mērķis:

Veicināt bērnos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savu redzējumu par vecāku dienesta/ darba ikdienu un tā nozīmi, stiprināt pārliecību par tā nozīmīgumu valsts un sabiedrības labklājības un drošības nodrošināšanā.

Konkursa uzdevumi:

Paplašināt bērnu zināšanas un rosināt interesi par vecāku darbu, tā ikdienu un nozīmi. Radīt unikālus zīmējumus, kas atspoguļo Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un citu iestāžu darbību.

Konkursa organizators:

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA).

Konkursa dalībnieki:

LIDA biedru bērni vecumā līdz 16 gadiem.

Konkursa noteikumi:

Zīmējumu konkursā piedalās LIDA biedru bērni līdz 16 gadu vecumam, kuri iesniedz pašu izstrādātus darbus – zīmējumus par tēmu “Mani vecāki darbā”. Viens dalībnieks var iesnigt ne vairāk kā divus darbus. Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam, izpildītam uz A4 (210x297 mm) formāta papīra. Zīmējums var būt veidots jebkurā tehnikā, bet ne izmantojot datoru.

Zīmējuma otrā pusē ir jānorāda autora vārds un vecums, kā arī vārds, uzvārds, dienesta/darba vieta, LIDA identifikācijas numurs un kontaktinformācija vienam no vecākiem.

Vērtēšana:

Zīmējumus līdz 2020.gada 20.jūlijam, ieskaitot, jānosūta pa pastu (Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība, Gaujas iela 18, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136) vai jāiesniedz personīgi, iepriekš vienojoties pa e-pastu (lida@lida.lv) vai tālruni (22301434).

Vērtēšanas kritēriji – atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem, mākslinieciskais izpildījums, oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte.

 

Darbu izvērtēšana un rezultātu pasludināšana:

Zīmējumi tiks izvērtēti divās kārtās:

  1. LIDA Valdes locekļi, vadoties pēc šajā Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, katrā vecuma grupā (pirmsskolas, 7-9, 10-12, 13-16 gadu vecuma grupas) izvēloties 3 labākos darbus, katram no tiem piešķirot vērtējumu punktos no 1 līdz 10;
  2. Pirmajā vērtēšanas kārtā atlasītie darbi tiks nodoti sabiedrības balsojumam (bez autoru vārdiem) LIDA sociālā tīkla Facebook lapā www.facebook.com/lidarodbiedriba. Atkarībā no balsojuma rezultātiem katram darbam tiks piešķirts vērtējums punktos no 1 līdz 5.

Labākie darbi katrā vecuma grupā tiks noteikti, summējot abās kārtās iegūto punktu skaitu.

Darbi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

LIDA Valdes un Padomes locekļu bērnu iesniegtie darbi netiks vērtēti.

Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti LIDA interneta vietnē www.lida.lv un sociālo tīklu (Facebook. Instagram, Twitter) kontos.

Apbalvošana

Godalgotas vietas un balvas tiks piešķirtas labākajiem darbiem katrā vecuma grupā (pirmsskolas, 7-9, 10-12, 13-16 gadu vecuma grupas). Uzvarētāji saņems balvas un diplomus. Par balvu saņemšanu uzvarētāji tiks informēti atsevišķi.

Publicitāte:

Godalgotie darbi, pēc konkursa noslēguma, var tikt dāvināti Iekšlietu ministrijas sistēmas dienestiem, Ieslodzījuma vietu pārvaldei un citām iestādēm. Darbi, kas neiegūs godalgotas vietas konkursā, var tikt nodoti iesniedzējam līdz 2020.gada 1.oktobrim pēc pieprasījuma.

Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka LIDA var izmantot konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos, kā arī LIDA interneta vietnē un sociālo tīklu profilos, pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tajā skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu un LIDA darbību saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus valsts robežām. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā, konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu jebkuros plašsaziņas līdzekļos, LIDA interneta vietnē un sociālo tīklu profilos.

Kontaktinformācija: LIDA birojs, lida@lida.lv, 22301434.