Vadība

 

Armands Augustāns
Valdes priekšsēdētājs
e-pasts: armands.augustans@lida.lv
Andrejs Melnalksnis
Valdes priekšsēdētāja vietnieks
e-pasts: andrejs.melnalksnis@lida.lv
t. +371 29 545 810