FAIR PLAY!

Fair play (godīga spēle, ang.val) ir termins, kura nozīme sportā tiek saprasta un izprasta viennozīmīgi un uztverta kā pilnīgi pašsaprotama. Tomēr jebkurai sacensībai ir jābūt saviem noteikumiem, tāpēc tādus esam ieviesuši arī LIDA triatlonā.

1. LIDA triatlonā var piedalīties visi LIDA biedri, kā arī tās Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas un darbinieki, kas nav LIDA biedri. LIDA patur tiesības nepieciešamības gadījumā lūgt dalībnieku apliecināt savu atbilstību šim nosacījumam.

2. LIDA triatlona izaicinājumi noris Endomondo vidē. Dalībnieki brīvi var izvēlēties veidus, kā veikt aktivitāšu datu fiksāciju, atbilstoši Endomondo vides nodrošinātajām iespējām. LIDA neuzņemas nekāda veida atbildību par kļūdām, tehniskajiem traucējumiem un cita rakstura darbības traucējumiem, kas var rasties Endomondo vidē.

3. Pieteikt savu dalību izaicinājumā dalībnieks var jebkurā paša izvēlētā laikā, atbilstoši izaicinājuma norises laikam. 

4. Visām aktivitātēm, kas ieskaitāmas dalībnieka statistikā, jābūt fiksētām ar GPS. Pāšrocīga datu mainīšana vai labošana tādā veidā, ka tas rada izmaiņas dalībnieka rezultātā, nav pieļaujamas. Gadījumā, ja dalībnieka profils Endomondo vidē nav publisks (nav iespējams skatīt veiktās aktivitātes), LIDA patur tiesības nepieciešamības gadījumā lūgt dalībnieku apliecināt sava rezultāta patiesimu iesniedzot tiešsaistes saites uz katru no izaicinājuma ietvaros veiktās un kopējā rezultātā ieskaitītās aktivitātes.

LIDA sagaida, ka dalībnieki sacentīsies godprātīgi, ievadot precīzus datus un pareizi kalibrējot pašu izvēlēto aprīkojumu. LIDA patur tiesības anulēt rezultātus, kuri, mūsuprāt, ir kļūdaini vai neparasti. Ikvienam dalībniekam, kura rīcībā būs saskatāma apzināta datu manipulācija vai citādi krāpšanās mēģinājumi, var tikt liegta pieeja turpmākajiem LIDA rīkotajiem šāda veida pasākumiem.